herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

WYKAZ nr 10/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wywieszono na tablicy informacyjnej oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.bip.insko.pl

w dniu 19 maja 2017 roku

 

WYKAZ nr 10/2017

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

 

Lp.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Opis nieruchomości.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.

 

Wysokość opłaty – czynsz za dzierżawę

(kwota netto).

 

Terminy wnoszenia opłat. Zasady aktualizacji opłat.

 

 

 

 

1.

 

 

Ińsko obręb I ul. Przybrzeżna

działka numer geodezyjny 142/5

o powierzchni 3.074 m2

Numer księgi wieczystej –

BRAK

 

 

 

 

 

96 m2

 

 

 

 

Symbol użytku działki:

B

 

 

Działka położona na terenie dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zagospodarowanie:

ogródek przydomowy

 

 

 

 

Dzierżawa do dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

Roczna stawka za dzierżawę – 0,15 zł za 1 m2 gruntu plus obowiązujący podatek VAT.

Roczny czynsz za dzierżawę:

14,40 zł

 

 

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jednorazowo do 31 marca każdego roku trwania umowy.

Waloryzacja czynszu*

 

 

 

 

 

2.

 

 

Ińsko obręb I ul. Krzywa

działka numer geodezyjny 172/5

o powierzchni 621 m2

Numer księgi wieczystej –

SZ1T/00092296/5

 

 

 

150 m2

 

 

 

Symbol użytku

działki:

Bp

 

Działka położona na terenie dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zagospodarowanie:

rozszerzenie istniejącej

działki budowlanej

 

 

 

 

Dzierżawa do dnia

30 grudnia

2019 roku

 

Stawka za dzierżawę – 0,70 zł za 1 m2 gruntu plus obowiązujący podatek VAT.

Miesięczny czynsz za dzierżawę:

105,00 zł

 

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny w dwóch równych ratach do 31 marca i 30 września każdego roku trwania umowy.

Waloryzacja czynszu*

 

 

* Waloryzacja na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od 01 stycznia 2018 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 19-05-2017 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2017 08:50