Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00

w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

dwudziesta siódma

Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Porządek obrad

dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 21 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu dwudziestej szóstej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 maja 2017 roku.
 1. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie za rok 2016 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń powiatu stargardzkiego na koniec 2016 roku (Druk 1).
 2. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie za rok 2016 oraz informacja o stanie i porządku publicznego na terenie powiatu (Druk 2).
 3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Ińsku (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Biblioteka Szkolna) za rok szkolny 2016/2017 (Druk nr 3).
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2016 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2016 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2016 rok (druk nr 4 i 5 sprawozdania Radni otrzymali dnia 20 kwietnia 2017 roku i 18 maja 2017 roku),
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),
 3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2016 rok (druk nr 6 - Radni otrzymali opinię dnia 18 maja 2017 roku),
 4. przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku (opinia zostanie wypracowana na posiedzeniu Komisji w dniu 20 czerwca 2017 roku).
 5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (druk nr 7),
 6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 8 – zostanie dostarczony po przekazaniu przez RIO),
 7. rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2016 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2016 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ińska za 2016 rok (druk nr 9)

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 1. nadania nazwy ciągowi pieszo – rowerowemu wzdłuż jeziora Ińsko „Promenada Jerzego Hoffmana” (druk nr 10),
 2. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ińsko oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 11),
 3. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów oraz wystąpienie ze spółki (druk nr 12),
 4. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok (druk nr 13),
 5. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025 (druk nr 14),
 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu (druk nr 15).

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

10. Wolne wnioski.

11. Komunikaty i informacje.

12. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 16-06-2017 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2017 08:28