Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/157/2005 w sprawie wydania opinii i uzgodnień do planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego


UCHWAŁA Nr XXIV / 157 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie: wydania opinii i uzgodnień do planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie
gminnym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2001 r Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz, 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r
Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203) oraz art. 19 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz.880),
uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje negatywnie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego

§ 2. Nie uzgadnia ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania w odniesieniu do nieruchomości nie będących własnością Skarbu Państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-12-2005 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2005 13:00