Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 21 września 2017 roku  o godzinie 16:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

dwudziesta ósma Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Porządek obrad

dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu dwudziestej szóstej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 czerwca 2017 roku.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ińsko za I półrocze 2017 roku oraz informacja o wieloletniej prognozie finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 o finansach publicznych (druk nr 2 dostarczono dla Radnych dnia 01 września 2017 roku)
  1. przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (druk nr 3 – zostanie dostarczona dla radnych przed Komisjami).
 4. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1. wyrażenia opinii odnośnie zmiany granic administracyjnych Gminy Ińsko oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic (druk nr 4),
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ińsko (druk nr 5),
  3. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 7 lat (druk nr 6),
  4. ) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko (druk nr 7),
  5. zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 8),
  6. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobów ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 9),
  7. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok (druk nr 10),
  8. zmieniająca uchwałę nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025 (druk nr 11).
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.
 7. Wolne wnioski.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 14-09-2017 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2017 10:43