Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 19 września 2017 roku o godzinie 13:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 19 września 2017 roku (wtorek) o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad.

c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 20 czerwca 2017 roku.

2. Dyskusja na temat remontu drogi w Storkowie i przejęcia dróg powiatowych.

3. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Ińsku w sprawie: (druk nr 1)

a) aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Ińsku na rok szkolny 2017/2018,

b) analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w Ińsku w roku szkolnym 2017/2018,

c) osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Ińsku w konkurach i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017,

d) analizy bezpieczeństwa dzieci w szkole w kontekście realizacji zaleceń pokontrolnych Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ińsko za I półrocze 2017 roku oraz informacja o wieloletniej prognozie finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 o finansach publicznych (druk nr 2 dostarczono dla Radnych dnia 01 września 2017 roku)

a) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (druk nr 3 – zostanie dostarczona dla radnych przed Komisjami),

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) wyrażenia opinii odnośnie zmiany granic administracyjnych Gminy Ińsko oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic (druk nr 4),

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ińsko (druk nr 5),

c) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 7 lat (druk nr 6),

d) ) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko (druk nr 7),

e) zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 8),

f) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobów ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 9),

g) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok (druk nr 10),

h) zmieniająca uchwałę nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025 (druk nr 11).

6. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 14-09-2017 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2017 10:51