herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Ińsko w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

 Ińsko, 5 października 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: Zapytania ofertowego. Nazwa zadania: prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Ińsko w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Zastępca Burmistrza Ińska

-/Michał Kupczyński/-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 20-09-2017 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 05-10-2017 10:49