Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/163/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.


Uchwała Nr XXV / 163 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167,poz.1759; z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683; z 2003 r Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r Nr 92, poz.880
i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169,
poz. 1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz. 1484), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawki podatku od posiadania psów, ciążącego
na osobach fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Ińsko - 30,00 zł za 1 psa.

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli obowiązek powstał w drugiej połowie roku, podatek stanowi 50 % ustalonej stawki i płatny jest bez wezwania do końca roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 4. Traci moc uchwała nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
04 grudnia 2002 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr 9, poz.84 zm. Nr 200, poz.1683, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Ińsku w drodze uchwały określa roczną stawkę od posiadania psów dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Ińsko.

Ustalono stawkę podatku od jednego psa w wysokości 30,00 zł.

Mając na względzie powyższe, wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-01-2006 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 15:35