Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/166/2005 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na


UCHWAŁA Nr XXV/166/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 175, poz. 1459 z 2005 r) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r z późniejszymi zmianami: z 2004 r Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1459) uchwala się co następuje:

* 1. Wyraża się zgodę na zastosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe w wysokości:

1) przy rozłożeniu opłaty na raty - bonifikata 70% opłaty,

2) przy wpłacie jednorazowej - bonifikata 95% opłaty.

* 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty określonej w § 1 jest pokrycie przez wnioskodawcę kosztów wyceny nieruchomości przed wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

* 4. Traci moc uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

* 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr ……./......../2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia ….. listopada 2005 r

W dniu 13 października 2005 r weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz. 1459).

W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały
z aktualną podstawą prawną w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
Mając powyższe, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-01-2006 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 15:38