Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 21 grudnia 2017 roku

o godzinie 16:00

w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

trzydziesta pierwsza Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Porządek obrad

trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 21 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 23 listopada 2017 roku.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2018 rok (Druk nr 1 - projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia16 listopada 2016 roku)

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (Druk nr 2),

- odczytaniu opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

- przedstawieniu stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

- odczytaniu propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych
i nieuwzględnionych w projekcie budżetu,

- przedstawieniu autopoprawek Burmistrza Ińska do projektu uchwały,

- dyskusją nad projektem budżetu,

- głosowaniu wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Ińska,

- głosowaniu wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza
w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

- głosowanie projektu uchwały.

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2025 (Druk nr 3 - projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 16 listopada 2017 roku)

po uprzednim:

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (druk nr 4),

- przedstawieniu opinii Komisji Rady Miejskiej w Ińsku,

- przedstawieniu autopoprawek Burmistrza Ińsko do projektu uchwały,

- dyskusją,

- głosowaniu wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Ińska,

- głosowanie projektu uchwały,

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 5),

d) uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Linówko i część obrębu geod. Ciemnik (druk nr 6),

e) uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Ciemnik, gmina Ińsko (druk nr 7),

f) zmiany uchwały nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej (druk nr 8),

g) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok (druk nr 9),

h) zmieniająca uchwałę Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025 (druk nr 10),

i) zmiany uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 11),

j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 12).

 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

7. Wolne wnioski.

8. Komunikaty i informacje.

9. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 14-12-2017 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 14-12-2017 12:36