Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 19 grudnia 2017 roku
o godzinie 13:00

w Sali konferencyjnej

 

Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 19 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad.

c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 21 listopada 2017 roku.

 

 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 

a) uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2018 rok (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 16 listopada 2017 roku)

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ińsko na 2018 rok,

- przedstawieniu autopoprawek do projektu budżetu,

- dyskusją nad projektem budżetu,

- wypracowaniem pisemnej opinii,

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018 – 2025 (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 16 listopada 2017 roku)

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2025,

- przedstawieniu autopoprawek do projektu budżetu,

- dyskusją,

- wypracowaniem pisemnej opinii.

 

  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 5),
  2. uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Linówko i część obrębu geod. Ciemnik (druk nr 6),
  3. uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Ciemnik, gmina Ińsko (druk nr 7),

f) zmiany uchwały nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej (druk nr 8),

g) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok (druk nr 9),

h) zmieniająca uchwałę Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025 (druk nr 10),

i) zmiany uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 11),

j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 12).

 

4. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 14-12-2017 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 14-12-2017 12:37