Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ińsko na lata 2005-2013. 2006-02-01 14:29
dokument Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałajace w celu osiągnięcia zysku, w tym organiz 2006-02-01 14:28
dokument Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki budżetu Gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejs 2006-02-01 14:28
dokument Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Ińsko w 2006 roku.r. 2006-02-01 14:28
dokument Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ińsko w 2006 roku. 2006-02-01 14:27
dokument Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki Budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku. 2006-02-01 14:26
dokument Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w 2006 roku. 2006-02-01 14:25
dokument Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań własnych w 2006 roku. 2006-02-01 14:24
dokument Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Wydatki Budżetu Gminy Ińsko ogółem w 2006 roku. 2006-02-01 14:23
dokument Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2006 roku. 2006-02-01 14:22
dokument Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2006 roku. 2006-02-01 14:22
dokument Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań własnych w 2006 roku. 2006-02-01 14:21
dokument Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko ogółem w 2006 r. 2006-02-01 14:21
dokument Uchwała Nr XXVI/182/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku 2006-02-01 13:37
dokument Uchwała Nr XXVI/181/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku. 2006-02-01 13:34
dokument Uchwała Nr XXVI/180/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku. 2006-02-01 13:33
dokument Uchwała Nr XXVI/179/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku. 2006-02-01 13:33
dokument Uchwała Nr XXVI/178/2005 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko. 2006-02-01 13:32
dokument Uchwała Nr XXVI/177/2005 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu. 2006-02-01 13:32
dokument Uchwała Nr XXVI/176/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miasto Ińsko obręb I i obręb II. 2006-02-01 13:31
dokument Uchwała Nr XXVI/175/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne. 2006-02-01 13:31
dokument Uchwała Nr XXVI/174/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod.Ciemnik. 2006-02-01 13:30
dokument Uchwała Nr XXVI/173/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Linówko. 2006-02-01 13:30
dokument Uchwała Nr XXVI/172/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Linówko i część obrębu geod. Ciemnik. 2006-02-01 13:29
dokument Uchwała Nr XXVI/171/2005 w sprawie ustalenia programu współpracy na 2006 rok Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi 2006-02-01 13:28
dokument Uchwała Nr XXVI/170/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005 2006-02-01 13:28
dokument Uchwała Nr XXVI/169/2005 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2006 2006-02-01 13:27
dokument Uchwała Nr XXVI/168/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2006 rok 2006-02-01 13:27