herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

WYKAZ nr 18/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do najmu w drodze bezprzetargowej

Wywieszono na tablicy informacyjnej oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.bip.insko.pl

w dniu 22 grudnia 2017 roku

 

WYKAZ nr 18/2017

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do najmu w drodze bezprzetargowej

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu.

 

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

 

Przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy.

 

 

 

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

 

 

Cena nieruchomości

(kwota netto)

 

 

Uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

ul. Kolejowa 3/1

Ińsko obręb II

 

działka o numerze geodezyjnym 171/1

o pow. 766 m2

 

Księga wieczysta: SZ1T/00124953/3

 

Symbol użytków działki

w ewidencji gruntów:

B

 

 

 

76,18 m2

 

 

Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym złożonym z trzech budynków, składa się z 4 pokoi i korytarza – położonych na parterze oraz 3 pomieszczeń strychowych i korytarza – położonych na poddaszu.

Do lokalu przynależą:

4 piwnice o łącznej pow. użytkowej 43,72 m2,

3 pomieszczenia gosp. o łącznej pow. użytkowej 29,42 m2, kuchnia i łazienka z WC o łącznej pow. użytkowej 14,86 m2.

Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania etażowego.

 

 

 

 

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Teren oznaczony symbolem 160MW

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

58.200,00 zł

 

 

 

Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

ul. Kolejowa 3/3

Ińsko obręb II

 

działka o numerze geodezyjnym 171/1

o pow. 766 m2

 

Księga wieczysta: SZ1T/00124953/3

 

Symbol użytków działki

w ewidencji gruntów:

B

 

 

 

 

87,32 m2

 

 

 

Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym złożonym z trzech budynków, składa się z 3 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, 2 korytarzy i łazienki z WC

Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania etażowego.

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Teren oznaczony symbolem 160MW

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

66.710,00 zł

 

 

 

Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Okres 6 tygodni upływa z dniem 02 lutego 2018 roku.

 

 

Lp.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do najmu.

 

Opis nieruchomości.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.

 

Wysokość opłaty – czynsz za najem

(kwota netto).

 

Terminy wnoszenia opłat. Zasady aktualizacji opłat.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Ińsko obręb I ul. H. Sienkiewicza

działka numer geodezyjny 158

o powierzchni 688 m2

Numer księgi wieczystej –

BRAK

 

 

 

 

 

20 m2

 

 

 

 

 

 

 

Symbol użytku działki:

Bi

 

 

 

 

Działka położona na terenie dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zagospodarowanie:

Najem pomieszczeń gospodarczych

 

 

 

 

 

Najem do dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

Miesięczny czynsz za najem:

20,00 zł plus obowiązujący podatek VAT

 

 

 

 

Czynsz z tytułu najmu płatny do 20-go dnia każdego miesiąca, przez cały okres trwania umowy najmu.

Waloryzacja czynszu *

 

40 m2

 

Miesięczny czynsz za najem:

40,00 zł plus obowiązujący podatek VAT

 

* Waloryzacja na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od 01 stycznia 2018 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 22-12-2017 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2017 07:46