herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

WYKAZ nr 02/2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wywieszono na tablicy informacyjnej oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.bip.insko.pl

w dniu 09 marca 2018 roku

 

WYKAZ nr 02/2018

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

 

Lp.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Opis nieruchomości.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.

 

Wysokość opłaty – czynsz za dzierżawę

(kwota netto).

 

Terminy wnoszenia opłat. Zasady aktualizacji opłat.

 

1.

 

Ińsko obręb II ul. Zielona

działka numer geodezyjny 103

o powierzchni 4.119 m2

Numer księgi wieczystej – Brak

 

4.119 m2

Symbol użytku działki:

RIVB, RV, S-RV

 

Działka położona na terenie dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zagospodarowanie:

Cele rolne

 

Dzierżawa do dnia 31 marca 2021 roku.

 

Roczny czynsz za dzierżawę 0,05 zł za 1 m2 powierzchni gruntu plus

obowiązujący podatek VAT.

 

Roczny czynsz za dzierżawę:

205,95 zł

 

 

 

 

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny w dwóch równych ratach do 31 marca i 30 września każdego roku obowiązywania umowy.

Waloryzacja czynszu*

 

2.

 

 

Ińsko obręb I ul. Młynarska

działka numer geodezyjny 190/9

o powierzchni 27.127 m2

Numer księgi wieczystej – SZ1T/00113166/9

 

 

300 m2

 

Symbol użytku działki:

Lz, Bz, dr, RV, RVI, Bi

 

Działka położona na terenie dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zagospodarowanie:

poprawa zagospodarowania nieruchomości przyległej (budynek hangaru)

 

Dzierżawa do dnia 31 października

2018 roku.

 

Roczny czynsz za dzierżawę 1,00 zł za 1 m2 powierzchni gruntu plus

obowiązujący podatek VAT.

 

Czynsz za dzierżawę za okres 6 miesięcy:

150,00 zł

 

 

 

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jednorazowo w terminie do 31 maja 2018 roku

 

* Waloryzacja na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od 01 stycznia 2019 roku

 

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 09-03-2018 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Janczak 09-03-2018 08:01