Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/177/2005 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.


Uchwała nr XXVI / 177 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r nr 142, poz. 1591; z 2001 r nr 23 , poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz,1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055,nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się , co następuje

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXIV/210/97 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Ińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie :

Rada Miejska II kadencji podjęła uchwałę Nr XXIV/210/97 z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu.

Podjęto również uchwałę Nr XXIV/211/97 z dnia 30 grudnia 1997 w sprawie przytępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru chronionego krajobrazu , z której wynikało że zakres opracowania obejmuje ustalenia z postanowień uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/210/97..

W związku z tym ,że uchwała Nr XXIV/211/97 została uchylona uchwałą

Nr XXV/217/98 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 1998r, uchwała XXIV/210/97 stała się bezprzedmiotowa

Projekt uchwały przygotowano w związku z pismem Wojewody Szczecińskiego z dnia 7 maja 1998 roku które wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej II Kadencji , Pana Ludwika Barcza oraz wniosku zainteresowanych stron .

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:32