Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/179/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku.


Uchwała nr XXVI / 179 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku

Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 4
do Statutu Gminy Ińsko (Uchwała nr VI/61/2003 z dnia 30 maja 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ińsko Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 roku nr 59 poz. 1060) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Ińsku na 2006

rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/ 179 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU
NA ROK 2006

L.p.

Miesiąc

Tematyka

1.

Luty

 • przyjęcie sprawozdań
  z działalności Komisji Rady Miejskiej: Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Rady Miejksiej za 2005 rok,

 • zatwierdzenie taryf na wodę
  i odprowadzenie ścieków

2.

Marzec

 • informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2005,

 • informacja z działalności Urzędu Gminy i Miasta

 • informacja z realizacji wydanych Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko i podjętych przez Radę Miejską Uchwał w roku 2005,

 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
  i Miasta Ińsko,

 • informacja PUWiS Nowogard
  w sprawie realizacji umowy
  o dostarczaniu wody i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy i Miasta Ińsko,

 • informacja ZUBiK Ińsko o realizacji umowy agencyjnej w sprawach komunalnych, mieszkaniowych oraz wysypiska śmieci ,

3.

Maj

 • informacja z przygotowania do sezonu letniego,

 • zapoznanie z planem obchodów Dni Ińska,

 • informacja Dyrektora COK
  z działalności oświatowej i kulturalnej na terenie miasta i gminy Ińsko za rok szkolny 2005/2006,

 • informacja na temat realizacji uchwał z 22.12.2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • informacja na temat konkursu „Na najładniejszy balkon, posesję, gospodarstwo i wieś”,

4.

Czerwiec

 • informacja Dyrektora Gimnazjum
  o funkcjonowaniu Gimnazjum Publicznego w roku szkolnym 2005/2006,

 • informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej o funkcjonowaniu szkoły w roku szkolnym 2005/2006

5.

Wrzesień

 • sprawozdanie z wykonania planu

finansowo - budżetowego za
I półrocze 2006 roku

 • sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia za II półrocze roku 2005 oraz I półrocze 2006 roku,

 • informacja Kierownika OPS
  z działalności Ośrodka za I półrocze 2006,

 • podsumowanie pracy Rady Miejskiej IV kadencji

6.

Listopad

- podjęcie uchwał w sprawach podatków
i opłat lokalnych,

 • ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za okres od 1.01.2006 do 30.10.2006,

 • przygotowanie do zimy przez Zarząd Dróg Powiatowych i Zarząd Dróg Wojewódzkich,

 • informacja ze złożonych oświadczeń
  o stanie majątkowym

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:33