Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/180/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku.


Uchwała nr XXVI / ....... /2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Ińsku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r Dz.U. Nr 172 poz. 1441 oraz nr 175 poz. 1457) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku na 2006 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Ratkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI ..... / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

PLAN PRACY

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU
NA ROK 2006

L.p.

Miesiąc

Tematyka

1.

Styczeń

 • przedstawienie sprawozdania
  z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej za 2005 rok,

2.

Marzec

 • opinia na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Ińsko za 2005 rok

3.

Maj

 • informacja z przygotowania do sezonu letniego,

 • zapoznanie z planem obchodów Dni Ińska,

 • informacja Dyrektora COK
  z działalności oświatowej i kulturalnej na terenie miasta i gminy Ińsko za rok szkolny 2005/2006,

 • informacja na temat konkursu „Na najładniejszy balkon, posesję, gospodarstwo i wieś”,

4.

Czerwiec

 • informacja Dyrektora Gimnazjum
  o funkcjonowaniu Gimnazjum Publicznego w roku szkolnym 2005/2006,

 • informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej o funkcjonowaniu szkoły w roku szkolnym 2005/2006

 • udział Komisji w spotkaniach wiejskich

5.

Wrzesień

 • sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia za II półrocze roku 2005 oraz I półrocze 2006 roku,

 • informacja Kierownika OPS
  z działalności Ośrodka za I półrocze 2006,

 • informacja z działalności LKS „INA” Ińsko za 2005 rok,

 • informacja z działalności OSP Ińsko za 2005 rok,

 • informacja na temat działalności rad sołeckich i sołtysów za 2005 rok

.

6.

cały rok

 • wydawanie opinii do przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:33