Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/181/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku.


Uchwała nr XXVI / 181 /2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r Dz.U. Nr 172 poz. 1441 oraz nr 175 poz. 1457) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Ińsku na 2006 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/181/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO
RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU
NA ROK 2006

L.p.

Miesiąc

Tematyka

1.

Styczeń

 • Przedstawienie sprawozdania
  z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej za 2005 rok,

 • Sprawozdanie z zadań dla ZUBiK na 2006 rok,

 • Sprawozdanie z zadań dla PUWiS na 2006 rok

 • Dyskusja na temat taryf na wodę
  i odprowadzenie ścieków

2.

Luty

 • przegląd majątku gminnego - posiedzenie wyjazdowe

3.

Marzec

 • zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za rok 2005,

 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie ewentualnych zmian w budżecie na 2006 rok,

 • realizacja przygotowań Gminy do porządków wiosennych

4.

Maj

 • informacja z przygotowania do sezonu letniego,

 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie ewentualnych zmian w budżecie na 2006 rok,

 • przegląd majątku gminnego -posiedzenie wyjazdowe

5.

Czerwiec

 • sprawozdanie z przygotowań do Ińskiego Lata Filmowego,

 • sprawozdanie ZUBiK z realizacji powierzonych zadań,

 • sprawozdanie PUWiS z realizacji powierzonych zadań,

 • analiza przeglądu majątku gminnego

6.

Wrzesień

 • Omówienie ewentualnych zmian w budżecie

 • Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku

 • Ocena działalności ZUBiK za I półrocze 2006 roku,

 • Ocena działalności PUWiS za I półrocze 2006 roku.

7.

Październik

 • omówienie założeń do projektu budżetu na 2007 rok,

 • podsumowanie sezonu letniego,

 • omówienie przygotowań Gminy do porządków jesiennych,

 • omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Ińsko

8.

Listopad

 • Omówienie ewentualnych zmian w budżecie,

 • Omówienie przygotowań do sezonu zimowego,

 • Zaopiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych.

9.

cały rok

 • wydawanie opinii do przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:34