Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/182/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku


Uchwała nr XXVI / 182 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ińsku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r Dz.U. Nr 172 poz. 1441 oraz nr 175 poz. 1457) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku na 2006 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/182/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU
NA ROK 2006

L.p.

Miesiąc

Tematyka

1.

Luty

  • realizacja podjętych uchwał przez radę Miejską w Ińsku za 2005 rok

  • realizacja zadań i środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005 (finansowanie świetlic socjoterapeutycznych)

2.

Marzec

  • - opiniowanie budżetu za 2005 rok

  • wydanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko,

3.

Kwiecień

  • wydatki na prowadzone inwestycje w Gminie w roku 2005

4.

Maj

  • przyznawanie stypendiów socjalnych dla dzieci w wieku szkolnym w roku 2005,

5.

Czerwiec

  • wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dożywianie dzieci w roku 2005,

6.

Cały rok

Wydawanie opinii do materiałów przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:37