Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 26 czerwca 2018 roku
o godzinie 13:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad.

c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2017 rok:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2017 rok (druk nr 1 i 2 sprawozdania Radni otrzymali dnia 26 kwietnia 2018 roku),
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),
 3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2017 rok (druk nr 3 - Radni otrzymali opinię dnia 26 kwietnia 2018 roku),
 4. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (druk nr 4),
 5. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 5),
 6. wypracowanie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ińsko (druk nr 7),
 2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ińsko (druk nr 8),
 3. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2018 rok (druk nr 9),
 4. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/219/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030 (druk nr 10),
 5. wycofania wniosku o zmianę granic administracyjnych Gminy Ińsko (druk nr 11),
 6. uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 12).

4. Opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 13).

5. Omówienie projektów uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie:

 1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ińsko, zasad usytuowania na terenie Gminy Ińsko miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych (druk nr 14),
 2. odstąpienia od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ińsko (druk nr 15).

6. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 20-06-2018 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 20-06-2018 11:56