Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Dochody Budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań własnych w 2006 roku.


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/168/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY IŃSKO

związane z realizacją zadań własnych

w 2006 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki

klasyfikacji budżetowej

Kwota

(w zł)

1

2

3

4

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.120

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6.120

630

TURYSTYKA

17.919

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł - wpływy na utrzymanie plaży miejskiej

6.386

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11.533

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

529.320

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowa-nie wieczyste nieruchomości

45.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

72.250

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

6.570

0870

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

400.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

5.500

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.500

0690

Wpływy z różnych opłat

3.500

1

2

3

4

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBRANIEM

2.170.432

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

527.971

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

40.000

0310

Podatek od nieruchomości

1.065.990

0320

Podatek rolny

184.489

0330

Podatek leśny

85.597

0340

Podatek od środków transportowych

15.195

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

2.250

0360

Podatek od spadków i darowizn

3.390

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

9.100

0430

Wpływy z opłaty targowej

4.200

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

19.850

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

92.500

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

56.000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

42.535

0690

Wpływy z różnych opłat: opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

5.500

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

15.865

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

2.628.845

0920

Pozostałe odsetki

15

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.628.830

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

70.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

70.000

852

POMOC SPOŁECZNA

177.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

177.000

1

2

3

4

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

642.974

2032

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Projekt Nr Z/2.32/III/3.1/309/05 pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina”

75.644

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie ze środków Wspólnoty Europejskiej na: Projekt Nr Z/2.32/III/3.1/309/05 pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina”

567.330

RAZEM

6.246.110

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 14:21