Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 27 czerwca 2018 roku

o godzinie 16:00

w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się  trzydziesta szósta Sesja VII Kadencji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Porządek obrad

trzydziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 27 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z trzydziestej piątej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 kwietnia 2018 roku.
 1. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2017 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2017 rok (druk nr 1 i 2 sprawozdania Radni otrzymali dnia 26 kwietnia 2018 roku ),
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),
 3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2017 rok (druk nr 3 - Radni otrzymali opinię dnia 26 kwietnia 2018 roku),
 4. przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku (opinia zostanie wypracowana na posiedzeniu Komisji w dniu 26 czerwca 2018 roku).
 5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (druk nr 4),
 6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 5),
 7. rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2017 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2017 rok,

h.  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ińska za 2017 rok (druk nr 6).

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ińsko (druk nr 7),
 2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ińsko (druk nr 8),
 3. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2018 rok (druk nr 9),
 4. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/219/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030 (druk nr 10),
 5. wycofania wniosku o zmianę granic administracyjnych Gminy Ińsko (druk nr 11),
 6. uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 12),

g. powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 13).

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

7. Wolne wnioski.

8. Komunikaty i informacje.

9. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 20-06-2018 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 20-06-2018 12:18