Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup bramek piłkarskich z atestami na Stadion Miejski w Ińsku

Zapytanie cenowe

 

Uprzejmie proszę o podanie w terminie do dnia 17 lipca 2018 r., do godz. 13.00 oferty cenowej na zadanie:

 

„Zakup bramek piłkarskich z atestami na Stadion Miejski w Ińsku”                           

 1. Opis sposobu wykonania zadania:
 1. Dostawę i montaż dwóch bramek piłkarskich o wymiarach 7,32 m x 2,44 m. Bramki do wbetonowania.
 2. Dostawę dwóch przenośnych bramek piłkarskich o wymiarach 3 m x 1,55 m.

 

Bramki powinny być zrobione z aluminium i posiadać atesty bezpieczeństwa. Bramki  o wymiarach 7,32 m x 2,44 m, do wbetonowania z odciągami o profilu owalnym. Siatki w zestawie.

Bramki o wymiarach 3 m x 1,55 m przenośne z dodatkowymi odważnikami, również wykonane z aluminium. Siatki w zestawie.

 

Bramki muszą spełniać normy PZPN - PN-EN 749

 

 1. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego urządzeń  i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania w zakresie: źródła pozyskania materiału, posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 3 sierpnia 2018 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków - w ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. Wadium: nie jest wymagane.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100% oraz ilość montowanych urządzeń.
 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38,
  73-140 Ińsko. Faksem pod nr telefonu 91 5623063 lub mailem na adres urzad@insko.pl. Oferty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną należy następnie wysłać w postaci papierowej na adres: Gmina Ińsko ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
  Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania.
 4. Termin związania ofertą:  30 dni.
 5. Warunki płatności ustalone zostaną w treści umowy zawartej na wykonanie zadnia.

 

C. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

imię i nazwisko          Michał Kupczyński

stanowisko                  Zastępca Burmistrza

tel.                               91 5621-016, 518-688-574   

fax.                              91 5623-063    

w terminach                poniedziałek 8:00 - 16:00

                                    wtorek-czwartek 7:30 – 15:30

                                    piątek 7:00 – 15:00

                                          

 

Ińsko, dnia 9 lipca 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - kliknij aby pobrać

FORMULARZ OFERTOWY - kliknij aby pobrać

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 09-07-2018 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 09-07-2018 15:22