Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie cenowe

 

Uprzejmie proszę o podanie w terminie do dnia 23 lipca 2018 r., do godz. 13.00 oferty cenowej na zadanie:

 

Zapewnienie dowożenia dzieci z terenu Gminy Ińsko do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego w Radowie Wielkim.                            

 1. Opis sposobu wykonania zadania:
 1. Przedmiotem zamówienia jest  bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych  do placówek oświatowych znajdujących się w Radowie Wielkim w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019 ( 01.08.2018 r. – 30.06.2019 r.)
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozu na  trasach. Planowana liczba dzieci dowożonych – 3
 4. Faktyczne godziny dowozu i powrotu Wykonawca ustali po otrzymaniu rozkładu zajęć z poszczególnych szkół. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo tj. poza kierowcą, opiekuna.
 5. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do czynności prawnych.
 6. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci,  zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci niepełnosprawnych, doprowadzenia i przyprowadzenia z samochodu do szkoły każdego dziecka. W trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian zajęć szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z dyrektorami odpowiednich szkół.
 7. W tracie trwania ferii, świąt lub innych wyznaczonych przez dyrekcje placówek oświatowych jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały.
 8. Pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa . Z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego.
 9. W przypadku awarii wyznaczonego samochodu  Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  60 minut od powstania awarii, samochód  spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
 10. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego.
 11. Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC, AC, NNW.
 12. Uczniów niepełnosprawnych Wykonawca odbiera z domu i po zakończonych zajęciach lekcyjnych dowozi do domu.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków - w ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. Wadium: nie jest wymagane.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%.
 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38,
  73-140 Ińsko. Faksem pod nr telefonu 91 5623063 lub mailem na adres urzad@insko.pl. Oferty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną należy następnie wysłać w postaci papierowej na adres: Gmina Ińsko ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
  Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania.
 4. Termin związania ofertą:  30 dni.
 5. Warunki płatności ustalone zostaną w treści umowy zawartej na wykonanie zadnia.

                                            

Ińsko, dnia 16 lipca 2018 r.

ZAPYTANIE CENOWE - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

FORMULARZ OFERTY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 16-07-2018 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2018 10:08