Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uprzejmie informuję,

że IV Sesja VIII kadencji

Rady Miejskiej w Ińsku

odbędzie się 20 grudnia 2018 roku o godzinie 16.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Boh. Warszawy 38

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

inż. Włodzimierz Szafran

 

Porządek obrad

czwartej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 16:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Komunikaty i informacje Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej i korespondencji do Rady oraz informacje o wniesionych uwagach do protokołu z poprzedniej sesji, nieuwzględnionych przez Przewodniczącego Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2019 rok (druk nr 1) - projekt uchwały przekazano Radnym dnia 20 listopada 2018 roku):

5.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

5.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (druk nr 2),

5.3. odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

5.4. przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

5.5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu,

5.6. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Ińska do projektu uchwały,

5.7. dyskusja nad projektem budżetu,

5.8. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Ińska,

5.9. głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

5.10. głosowanie projektu uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019-2030 (druk nr 3) - projekt uchwały przekazano Radnym dnia 20 listopada 2018 roku):

6.1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (druk nr 4),

6.2. przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Ińsku,

6.3. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Ińska do projektu uchwały,

6.4. dyskusja,

6.5. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Ińska,

6.6. głosowanie projektu uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ińsko na lata 2018-2028 (druk nr 5) - projekt uchwały przekazano Radnym dnia 7 grudnia 2018 roku). (Załącznik do projektu uchwały do pobrania - strategia Gminy Ińsko).
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Ińsku do Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 6) - projekt uchwały przekazano Radnym dnia 7 grudnia 2018 roku).
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich (druk nr 7).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku (druk nr 8) - projekt uchwały zostanie dostarczony Radnym przed Sesją.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 (druk nr 9) projekt uchwały zostanie dostarczony Radnym podczas wspólnego posiedzenia Komisji.
 6. Sprawy różne (z prawem do głosu dla sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych).
 7. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 13-12-2018 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 13-12-2018 08:41