Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/187/2006 w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku.


Uchwała nr XXVIII / 187/2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie: powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz,1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) , art. 44 ust 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (z 1991 Dz U Nr 91 poz 408 ; 1992 Dz U Nr 63 poz 315; 1994 Dz U Nr 121 poz 581; 1995 Dz U Nr 138 poz 682; Dz U Nr 141 poz 692; 1996 Dz U nr 24 poz 110; 1997 Dz U Nr 104 poz 661, Nr 121 poz 769; 1998 Dz U Nr 106 poz 668, Nr 117 poz 756, Nr 162 poz 1115; 1999 Dz U Nr 28 poz 255 i 256, Nr 84 poz 935; 2000 Dz U Nr 3 poz 28, Nr 12 poz 136, Nr 43 poz 488, Nr 84 poz 948, Nr 120 poz 1268, 2001 Dz U Nr 5 poz 45, Nr 88 poz 961, Nr 100 poz 1083, Nr 111 poz 1193, Nr 113 poz 1207, Nr 126 poz 1382, 1383 i 1384, Nr 128 poz 1407, 2002 Dz U Nr 113 poz 984; 2003 Dz U Nr 45 poz 391, Nr 124 poz 1151 i 1152, Nr 171 poz 1663; Nr 213 poz 2081, Nr 223 poz 2215; 2004 Dz U Nr 210 poz 2135, Nr 273 poz 2703; 2005 Dz U Nr 164 poz 1365, Nr 169 poz 1420)oraz § 17 pkt 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku, zatwierdzonego uchwałą Nr IV / 39 / 2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 lutego 2003 roku, uchwala się , co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 18 lutego 2006 roku na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku Panią

Elżbietę Rudźko Sygit - lekarza chorób wewnętrznych.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

Ińsko.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie :

W dniu 19 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ińsku.

Tematem posiedzenia było zapoznanie się z protokołem kontroli

i zaleceniami pokontrolnymi po przeprowadzonej kontroli w

dniach 27 czerwca i 23 listopada do 7 grudnia 2005 roku w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ińsku, oraz wypracowanie wniosków dotyczących funkcjonowania SPZOZ w Ińsku.

Rada Społeczna SPZOZ po zapoznaniu się wypracowała między innymi wniosek aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o zwołanie sesji w celu zapoznania się z protokołami z kontroli oraz odwołania Pani Ewy Owczarskiej Szulc z kierownika SPZOZ-u w Ińsku.

W dniu 27 stycznia 2006 roku odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Ińsku, na której zapoznano radnych i mieszkańców z protokołami i zaleceniami pokontrolnymi.

W wyniku długiej i szczegółowej dyskusji w tym temacie , został przedstawiony projekt uchwały o odwołanie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ińsku.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i uchwałę podjęto.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2006 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 15:27