Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/188/2006 w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej.


UCHWAŁA Nr XXVIII / 188 / 2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 17 lutego 2006 roku

W sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r z późniejszymi zmianami: z 2004 r Dz. U. Nr 281, poz. 2782) uchwala się co następuje:

* 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w Ińsku w obrębie II przy ul. Tuwima, nr geod. działki 16/2
o pow. 531 m2.

* 2. W/w działka sprzedana zostanie jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Ińsku obr. II przy ul. Tuwima
nr geod. działki 23.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/.188/2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 17 lutego 2006 roku

Gmina Ińsko jest właścicielem nieruchomości położonej w Ińsku przy
ul. Tuwima, nr geod. działki 16/2, o pow. 531 m2.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.

Działka nr 16/2 ze względu na swoje położenie oraz kształt zostaje przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami jako nieruchomość niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zawartej w działce nr 23 położonej w Ińsku przy ul. Tuwima.

O zastosowanej formie sprzedaży decyduje właściciel nieruchomości.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2006 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 15:28