Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie cenowe - Dostawa i montaż 10 lamp solarnych

Zapytanie cenowe

 

Uprzejmie proszę o podanie w terminie do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 13:00 oferty cenowej na zadanie:

 

„Dostawa i montaż 10 lamp solarnych”                           

 1. Opis sposobu wykonania zadania:
 1. Dostawę i montaż dziesięciu lamp solarnych o następujących parametrach:

 

- źródło światła 20 watt, min. 156 lm/w

- Panel 280 watt

- Akumulator 100 Ah

- Kontroler mppt

- wysokość montażu oprawy 5,0 m

- wysokość masztu 5,6 m

- Cena musi zawierać dostawę i montaż

 

 1. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego urządzeń  i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania w zakresie: źródła pozyskania materiału, posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe.

 

 1. Montaż odbędzie się na terenie Gminy Ińsko. Dokładne lokalizacje lamp zostaną wskazane wykonawcy po podpisaniu umowy.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29 marca 2019 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków - w ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. Wadium: nie jest wymagane.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100% oraz ilość montowanych urządzeń.
 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38,
  73-140 Ińsko. Faksem pod nr telefonu 91 5623063 lub mailem na adres urzad@insko.pl. Oferty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną należy następnie wysłać w postaci papierowej na adres: Gmina Ińsko ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
  Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania.
 4. Termin związania ofertą:  30 dni.
 5. Warunki płatności ustalone zostaną w treści umowy zawartej na wykonanie zadnia.

 

C. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

imię i nazwisko          Michał Kupczyński

stanowisko                  Zastępca Burmistrza

tel.                               91 5621-016, 518-688-574   

fax.                              91 5623-063    

w terminach                poniedziałek 8:00 - 16:00

                                     wtorek-czwartek 7:30 – 15:30

                                     piątek 7:00 – 15:00                                                            

Ińsko, dnia 1 lutego 2019 r.

Zastępca Burmistrza

-/Michał Kupczyński/-

 

ZAPYTANIE CENOWE - KLIKNIJ ABY PORBAĆ

FORMULARZ OFERTOWY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

WZÓR UMOWY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 01-02-2019 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 05-02-2019 11:20