Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/194/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006.


Uchwała Nr XXIX / 194 / 2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r DzU Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r DzU Nr 116, poz. 1203; z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r DzU Nr 17, poz. 128) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 2.900 zł następująco:

1/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.900 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie doradztwa metodycznego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szcz. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę oraz szkoleń rad pedagogicznych - 2.900 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Witold Ratkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2006 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 15:32