Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uprzejmie informuję,

że VI Sesja VIII kadencji

Rady Miejskiej w Ińsku

odbędzie się 28 marca 2019 roku o godzinie 16.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Boh. Warszawy 38

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

inż. Włodzimierz Szafran

Porządek obrad

szóstej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanej na dzień 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie Radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Komunikaty i informacje Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej i korespondencji do Rady oraz informacje o wniesionych uwagach do protokołu
  z poprzedniej sesji, nieuwzględnionych przez Przewodniczącego Rady.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku za 2018 rok (druk nr 1).
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Ińsko za 2018 rok (druk nr 2).
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ińsko za rok 2018 (druk nr 3).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023 (druk nr 4).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Wieży Widokowej w Ińsku (druk nr 5).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ińsko na rok 2019 (druk nr 6).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 7).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (druk nr 8).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (druk nr 9).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości (druk nr 10).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/180/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., w sprawie regulaminu korzystania
  z kąpielisk i plaż oraz urządzeń turystycznych na terenie Gminy Ińsko (druk nr 11).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 12).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2019 rok (druk nr 13).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019-2030 (druk nr 14).
 20. Sprawy różne (z prawem do głosu dla sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych).
 21. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 22-03-2019 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2019 09:33