Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uprzejmie zawiadamiam,

że dziewiąta Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Ińsku

odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godzinie 16.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Boh. Warszawy 38

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

inż. Włodzimierz Szafran

 

Porządek obrad

dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanej na dzień 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie Radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Komunikaty i informacje Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej i korespondencji do Rady oraz informacje o wniesionych uwagach do protokołu z poprzedniej sesji, nieuwzględnionych przez Przewodniczącego Rady.
 5. Raport o stanie Gminy Ińsko 2018 rok (druk nr 1 - Radni otrzymali raport dnia 30 maja 2019 roku):
  1. debata nad raportem,
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ińska wotum zaufania (druk nr 2).
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2018 rok:

6.1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2018 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2018 rok (druk nr 3 i 4 sprawozdania Radni otrzymali dnia 18 kwietnia 2019 roku i 23 maja 2019 roku ),

 1. 6.2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),

6.3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2018 rok (druk nr 5 - Radni otrzymali opinię dnia 18 kwietnia  2019 roku),

6.4. przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych,  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ińsku (opinia zostanie wypracowana na posiedzeniu Komisji w dniu 18 czerwca 2019 roku).

6.5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 6),

6.6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 7),

6.7.  rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2018 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2018 rok,

6.8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ińska za 2018 rok (druk nr 8). 

7. Rozpatrzenie przez Radę Miejską w Ińsku projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2019 rok (druk nr 9).

8. Rozpatrzenie przez Radę Miejską w Ińsku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019-2030 (druk nr 10).

9. Sprawy różne (z prawem do głosu dla sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych).

10. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 11-06-2019 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2019 09:50