Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/197/2006 w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


UCHWAŁA Nr XXX / 197 / 2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się co następuje:

* 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Ińsku w obrębie II przy ul. Polnej
nr geod. działki 121/3 o pow. 5.847 m
2.

* 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXX ./ 197 / 2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 24 maja 2006 roku

Gmina Ińsko jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej
w Ińsku obr. II przy ul. Polnej nr geod. działki 121/3 o pow. 5.847 m2, która zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obowiązującym do dnia 31.12.2003 r przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową zagrodową.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego i przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-07-2006 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2006 09:44