Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/198/2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.


UCHWAŁA Nr XXX / 198 / 2006
Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 24 maja 2006 r

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko do zaciągnięcia

zobowiązania finansowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r Nr 17, poz.128) uchwala się, co następuje :

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ińsko do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2006, 2007, 2008, 2009 na realizacje niżej wymienionych uchwał:

a)Nr XXVI/172 /2005 Rady Miejskiej w Ińsku z 22 grudnia 2005 r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Linówko i część obrębu geod. Ciemnik,

b) Nr XXVI/173 /2005 Rady Miejskiej w Ińsku z 22 grudnia 2005 r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Linówko

c) Nr XXVI/174 /2005 Rady Miejskiej w Ińsku z 22 grudnia 2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. . Ciemnik

d) Nr XXVI/175 /2005 Rady Miejskiej w Ińsku z 22 grudnia 2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Miałka i część obrębu geod. Ścienne

e) Nr XXVI/176 /2005 Rady Miejskiej w Ińsku z 22 grudnia 2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miasto Ińsko obręb I i obręb II.

§ 2. Wysokość zobowiązania nie może przekroczyć kwoty 500.000 złotych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie;

W związku z podjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na określonych obrębach w Gminie Ińsko oraz w celu ogłoszenia przetargu dla wszystkich obrębów zawartych w tych uchwałach, zachodzi konieczność upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań na lata następne.

W budżecie gminy na 2006 rok zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł. Wobec faktu, że przetarg zostanie ogłoszony na całość zadania, Burmistrz musi potwierdzić w dokumencie przetargowym kwotę do wysokości której można rozstrzygnąć przetarg..

Przetarg ten rodzi skutki na lata następne, dlatego tez niezbędna jest powyższa uchwała która upoważni Burmistrza do zaciągania zobowiązań do przyszłych budżetów.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-07-2006 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2006 09:45