Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/199/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006.


Uchwała Nr XXX / 199 / 2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r DzU Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r DzU Nr 116, poz. 1203; z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r DzU Nr 17, poz. 128) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 5.042 zł następująco:

1/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.754 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników w ramach robót publicznych) - 1.500 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 763 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) - 250

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 6050 - wydatki inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego) - 4.299

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 -

Pozostała działalność, § 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania

okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) - 450

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Witold Ratkowski

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-07-2006 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2006 09:47