Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/200/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006


Uchwała Nr XXX / 200 / 2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r DzU Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r DzU Nr 116, poz. 1203; z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r DzU Nr 17, poz. 128) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 14.000następująco:

1/ DOCHODY:

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 14.000 zł

2/ WYDATKI:

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 - zakup usług pozostałych - 8.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Witold Ratkowski

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-07-2006 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2006 09:48