Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/201/2006 w sprawie wystąpienia Gminy Ińsko ze Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego.


UCHWAŁA Nr XXX / 201 / 2006
Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 24 maja 2006 r

w sprawie wystąpienia Gminy Ińsko ze Związku Gmin Ińskiego Parku

Krajobrazowego

Na podstawie § 35 Statutu Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego (z 2000 r Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 14, poz. 144), w związku z art. 18 ust. 2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r Nr 17, poz.128) uchwala się, co następuje :

§ 1. Postanawia się o wystąpieniu Gminy Ińsko ze Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie :

Związek Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego został powołany w 2000 roku po podjęciu przez poszczególne rady miejskie uchwał w sprawie utworzenia związku i przyjęcia statutu związku

Do związku weszły następujące gminy: Ińsko, Chociwel, Dobra i Węgorzyno.

Gmina Węgorzyno - Rada Miejska w Węgorzynie w dniu 30 czerwca 2004 roku podjęła uchwałę

Nr XIX/221 /04 o wystąpieniu ze związku z dniem 30 grudnia 2004 roku.

Gmina Chociwel - Rada Miejska w Chociwlu w dniu 30 czerwca 2005 roku podjęła uchwałą Nr XX/227/05 o wystąpieniu ze związku z dniem 31 grudnia 2005 roku.

Gmina Dobra - Rada Miejska w Dobrej w dniu 22 czerwca 2005 roku podjęła uchwałę Nr XXXIV/ 214/ 05 o wystąpieniu ze Związku z dniem 31 grudnia 2005 roku.

W związku z powyższym , podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-07-2006 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2006 09:48