Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY I MIASTA IŃSKO UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA IŃSKO

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38

Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko ogłasza nabór na stanowisko

Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

WYMAGANIA :i

I. wykształcenie - wyższe

II. Wymagania niezbędne:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 2. Nieposzlakowana opinia.

 3. Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, ordynacja podatkowa.

 4. Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.

 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 6. Umiejętność obsługi komputera oraz programów Microsoft Word, Excel oraz Internetu.

III. Wymagania dodatkowe

Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ekonomii, prawa , administracji.

IV. Zakres zadań na stanowisku :

 1. Wymiar i pobór podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości od osób

fizycznych i prawnych.

2. Wystawianie decyzji związanych z wymiarem i poborem podatku od

nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych i jednostek

prawnych.

3. Stosowanie ulg ustawowych oraz przyjętych uchwałą przez Radę Miejską,

wyliczanie skutków ich udzielania w zakresie podatków jw.

4. Wystawianie decyzji w zakresie rozkładania na raty, odroczenia i umarzania

należności podatkowych na podstawie decyzji Burmistrza wyliczanie skutków

ich udzielania w zakresie podatków jw.

5. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym ludności , o dochodach z tytułu

prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o powierzchni gospodarstwa

rolnego, o ujawnieniu zaległości podatkowych, o nie zaleganiu z opłatą

podatków.

6. Bieżąca analiza deklarowanych przez podatników podstaw opodatkowania..

7.Współpraca ze stanowiskiem do spraw gosp. gruntami, ewidencji ludności

celem aktualizacji danych w zakresie podstaw opodatkowania.

8. Przygotowywanie informacji , sprawozdań i innych materiałów dla potrzeb

sprawozdawczości Komisji Rady Miejskiej oraz Burmistrza.

9. Kontrola podatników dotycząca składanych deklaracji podatkowych w terenie.

V. Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie do pracy ( adres i telefon )

2. List motywacyjny.

3. Życiorys i zdjęcie .

4. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem trzech stron dowodu osobistego lub

kopia nowego dowodu osobistego.

 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych .

 2. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu pracy na stanowisku.

 4. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 6. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii świadectw pracy oraz ewentualnie opinie z ostatniego zakładu pracy.

 7. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dodatkowych uprawnień - certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia ukończenia kursów lub szkoleń.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 września 2005 roku w sekretariacie

( pokój nr 14 ) Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie naboru.

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek składającego.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez 3-osobową komisję powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta w terminie do dnia 30 października 2005 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 23-08-2005 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2005 15:36