Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, ochrony zdrowia, promocji i turystyki

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych, ochrony zdrowia,  promocji i turystyki należy:

 

1) W zakresie promocji prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w tym:

 1. przygotowanie projektów materiałów promocyjnych Gminy (folderu, biuletyny informacyjne, broszury itp.);
 2. przygotowanie informacji promocyjnych do środków masowego przekazu;
 3. inspirowanie działań związanych z organizacją imprez i promocją gminy;
 4. nadzór nad przygotowaniem imprez przygotowywanych przez Centrum Oświatowo - Kulturalne, a organizowanych przez Gminę;
 5. obsługa medialna sesji Rady oraz sporządzanie krótkich sprawozdań w celu zamieszczenia ich na stronach internetowych;
 6. Redagowanie i drukowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy.

 

2) W zakresie rozwoju turystyki:

2.1) Prowadzenie spraw związanych z informacją turystyczną, w tym:

 1. pozyskanie informacji o zasobach turystycznych Gminy,
 2. przygotowanie materiałów promujących zasoby turystyczne Gminy,
 3. prowadzenie i upowszechnianie bazy zasobów turystycznych Gminy,
 4. współpraca z organizacjami turystycznymi i gestorami bazy turystycznej w zakresie promocji walorów turystycznych Gminy,
 5. obsługa Punktu Informacji Turystycznej Gminy,

2.2) Aktualizacja strony internetowej Gminy w zakresie promocji i turystyki,

 

3) Prowadzenie spraw  z zakresu sportu i ochrony zdrowia.

 

4) W zakresie zamówień publicznych:

1) Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie - Prawo zamówień publicznych w tym:

a) opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) przygotowanie opisu zamówienia w oparciu o wniosek pracownika merytorycznego oraz uzasadnienia wyboru trybu niekonkurencyjnego;

b) przygotowanie dokumentacji postępowania i przygotowanie ewentualnych zmian lub wyjaśnień jej treści;

c) zamieszczanie, przekazywanie i zmiana specyfikacji oraz ogłoszeń;

f) wzywanie wykonawców do uzupełniania oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw w przypadkach przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;

g) wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium;

h) wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w przypadkach przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;

i) informowanie o wynikach postępowania;

j) dokumentowanie w postępowaniu czynności polegających na sporządzaniu protokołu postępowania wraz z załącznikami;

10) Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej.

11) Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych udzielanych przez Gminę.

12) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

15) Nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy.

16) Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zamówienia publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 27-03-2007 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 12-01-2015 16:42