Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

STANOWISKA SAMODZIELNE - ZADANIA ZLECONE

 

Stanowiska samodzielne zadania zlecone

 

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 

 1. W zakresie realizacji zadań zleconych gminie wynikających z przepisów ustaw:  Prawo
  o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późniejszymi zmianami), Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 788 z późniejszymi zmianami), o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U z 2008 r., nr 220, poz. 1414 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
  1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
  2. rejestracja innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób (rozwód, adopcja, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa),
  3. odmowa odebrania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  4. przyjmowanie oświadczeń o:
   • wstąpieniu w związek małżeński,
   • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
   • stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,,
   • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
   • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa),
   • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
   • uznaniu dziecka,
   • uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
   • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  5. przyjmowanie zgłoszenia urodzenia lub zgonu, które nastąpiło na obszarze działania innego USC,
  6. odtwarzanie treści aktu cywilnego,
  7. wpisywanie do ksiąg aktu sporządzonego za granicą (transkrypcja),
  8. odmowa przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka ( ośmieszające, więcej niż dwa, nie pozwalające odróżnić płci),
  9. wpisywanie imienia dziecku, którego rodzice nie dokonali wyboru,
  10. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  11. wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego,
 2. Zastępstwo przy przyjmowaniu wniosków i wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z obywatelstwem;
 4. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;
 5. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń;
 6. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz dotyczących 100-lecia urodzin.
 7. Sporządzanie protokołów zawierającą ostatnią wolę spadkodawcy – testament.

 

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz kancelarii tajnej należy:

 1. realizacja zadań dotyczących ewidencji działalności gospodarczej;
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 3. prowadzenie kancelarii tajnej, w tym:
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów do tego uprawnionym;
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 • wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 27-03-2007 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 12-01-2015 16:46