Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/45/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2007 r. w spr. zbycia nieruchomości na terenie Gminy Ińsko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


UCHWAŁA Nr VI / 45 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości na terenie Gminy Ińsko w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami:
z 2004 r Dz. U. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1459 z 2006 r Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600) uchwala się co następuje:

* 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione nieruchomość niezabudowane położone w obr. Ciemnik
gm. Ińsko:

- działka nr geod. 272 o pow. 0,63 ha,

- działka nr geod. 281 o pow. 0,10 ha,

- działka nr geod. 283 o pow. 0,03 ha.

* 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie do

Uchwały Nr VI / 46 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 28 marca 2007 r

Gmina Ińsko jest właścicielem niezabudowanych działek nr geod. 272, 281, 283 położonych w obr. Ciemnik gm. Ińsko.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste
w drodze przetargu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r) przetargi przeprowadza się
w formie przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego i przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-05-2007 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2007 12:38