Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/47/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2007 r. w spr. zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminego Ośrodka Zdrowia w Ińsku za rok 2006.


Uchwała VI / 47 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie zaopiniowania wykonania planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z G
abinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (teks jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591) oraz art. 67 ust. 2 i ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 roku nr 91 poz. 408 ze zm.) w związku z § 19 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ińsku, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr IV / 39 / 2003 z dnia 27 lutego 2003 roku, uchwala się
co następuje :

§ 1. Opiniuje się pozytywnie wykonanie planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Dnia 12 marca 2007 roku Rada Społeczna ZOZ w Ińsku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wykonania planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku za 2006 rok. Na podstawie § 19 Statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ zatwierdzonego Uchwałą nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 lutego 2003 roku „zakład jest jednostką prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo - finansowego opracowanego przez Kierownika Zakładu, opiniowanego przez Radę Miejską. Dlatego też podjęcie w/w uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-05-2007 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2007 12:39