Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/52/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2007 r. w spr. zwiększenia w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007


Uchwała Nr VI / 52 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie: zwiększenie w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128 oraz Nr 181 poz. 1337) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ińsko dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

§ 2. Po stronie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok wprowadza się następujące zwiększenia:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu przychodów

1

2

3

4

5

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

2.819,55

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

2.819,55

0690

- wpływy z różnych opłat

2.819,55

§ 3. Po stronie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok wprowadza się następujące zwiększenia:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu przychodów

1

2

3

4

5

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

2.819,55

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

2.819,55

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

2.819,55

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

  1. Pismo Nr DRŚ-I/BW/7647/1405/2007 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2007r w sprawie odpisu na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dla gminy Ińsko za m-c styczeń 2007r.

  1. Pismo Nr DRŚ-I/BW/7647/1405/2007 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2007r w sprawie odpisu na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dla gminy Ińsko za m-c luty 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-05-2007 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2007 12:45