Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/57/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2007 r w spr. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej


UCHWAŁA Nr VII / 57 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami: z 2007 r Dz. U. Nr 23, poz. 136) uchwala się co następuje:

* 1. Zalicza się drogę zawartą w działce nr geod. 76/1 położoną w Ińsku obr. I do kategorii dróg gminnych.

* 2. Położenie drogi określa załącznik graficzny nr 1 dołączony do uchwały.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie do

Uchwały Nr VII /57 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Gmina Ińsko jest właścicielem działki niezabudowanej nr geod. 76/1 położonej w Ińsku obr. I, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest ona jako „Bp”.

Działka ta została wydzielona geodezyjnie z przeznaczeniem na drogę gminną łączącą ul. Boh. Warszawy z ul. Przybrzeżną.

Droga ta spełniać będzie rolę dojazdową do nieruchomości położonych wzdłuż jej przebiegu.

W sąsiedztwie przedmiotowej drogi planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego oraz kompleksu turystyczno rekreacyjnego.

W celu zmiany klasyfikacji gruntu na „dr” zasadne jest podjęcie uchwały o zaliczeniu drogi zawartej w działce nr geod. 76/1 do kategorii dróg gminnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych Urząd wystąpił w dniu 15.03.2007 r do Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
o wyrażenie opinii w powyższej sprawie.

Termin złożenia opinii ustalony został do dnia 20.04.2007 r.

W w/w terminie Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska.

W związku z powyższym zgodnie z art. 7a ust. 2 nie złożenie opinii
w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-07-2007 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2007 15:02