Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IX/78/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. zwiększenie w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok 2007-09-20 11:41
dokument Uchwała Nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. upoważnienia Burmistrza Ińska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. 2007-09-20 11:40
dokument Uchwała Nr IX/76/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. powołania Zespołu do Spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2008-2011 2007-09-20 11:40
dokument Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-09-20 11:39
dokument Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007 2007-09-20 11:37
dokument Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. zmiany uchwały nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 kwietnia 2003 2007-09-20 11:37
dokument Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. zlecenia Komisji Rewizyjnej wykonanie kontroli działalności Sołectwa Storkowo. 2007-09-20 11:29
dokument Uchwała Nr IX/71/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. przeprowadzania wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Linówko. 2007-09-20 11:29
dokument Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko. 2007-09-20 11:28
dokument Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu. 2007-09-20 11:27
dokument Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zmian planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku na rok 2007. 2007-09-20 11:27
dokument Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku 2007-09-20 11:26
dokument Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska za 2006 r. 2007-09-20 11:26