Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/88/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 r w spr. zbycia udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej.


UCHWAŁA Nr X / 88 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie zbycia udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej
na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami: z 2004 r Dz. U. Nr 281, poz. 2782
z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600) uchwala się co następuje:

* 1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej udział do 2/100
we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Ińsku w obrębie II przy ul. H. Sienkiewicza 11 na działce nr geod. działki 180.

* 2. W ramach powyższego udziału zbywane jest pomieszczenie o pow. 13 m2 zaadaptowane na łazienkę i użytkowane przez właścicieli nieruchomości przyległej zawartej w działce nr geod. 181.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie do

Uchwały Nr X / 88 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 sierpnia 2007 r

Gmina Ińsko jest właścicielem udziału do 2/100 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Ińsku w obr. II przy ul. H. Sienkiewicza 11
na działce nr geod. 180. W ramach tego udziału Gmina posiada jedno pomieszczenie gospodarcze o pow. 13 m2 zaadaptowane na łazienkę.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.

W ramach powyższego udziału zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbywane jest w drodze bezprzetargowej pomieszczenie o pow. 13 m2 zaadaptowane na łazienkę i użytkowane przez właścicieli nieruchomości przyległej zawartej w działce nr geod. 181.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowego pomieszczenia w drodze bezprzetargowej.

O zastosowanej formie sprzedaży decyduje właściciel nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-09-2007 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 12:39