Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/92/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 r w spr. zmian budżetu na rok 2007


Uchwała Nr X / 92 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r Dz.U. Nr 17, poz. 128) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z zakresem zadań własnych na ogólną kwotę 13.000,00 następująco:

  1. DOCHODY:

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami, § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 10.000,00 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność, § 2700 - Środki na dofinansowanie

dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł - wpłata na Ińskie Lato Filmowe - 3.000,00 zł

  1. WYDATKI:

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz reprezentacyjny dla Burmistrza Gminy - 1.000,00 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - 5.000,00 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-09-2007 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 12:43