Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa targowiska w Ińsku 2020-01-13 12:33 W toku
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Ińsko 2019-11-28 11:39 Po terminie składania ofert
Doposażenie Przedszkola Publicznego w Ińsku 2019-04-09 09:10 Po terminie składania ofert
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Ińsko. 2019-01-22 13:18 Po terminie składania ofert
Dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Ińsko do placówek oświatowych w Ińsku w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 na podstawie zakupu biletu miesięcznego ulgowego uczniowskiego 2018-11-23 11:05 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko 2018-11-19 12:10 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku 2018-07-19 08:28 Po terminie składania ofert
II Przetarg - Udzielenie kredytu w kwocie 200000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2018-03-29 12:19 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu w kwocie 200000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2018-03-12 13:18 Po terminie składania ofert
II Przetarg - Utrzymanie zieleni i czystości oraz administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Ińsko w latach 2018 - 2021 2017-11-29 12:51 Po terminie składania ofert
Dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Ińsko do placówek oświatowych w Ińsku w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018 na podstawie zakupu biletu miesięcznego ulgowego uczniowskiego. 2017-11-16 11:43 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko 2017-10-27 14:09 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zieleni i czystości oraz administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Ińsko w latach 2018 - 2021 2017-10-12 14:37 Po terminie składania ofert
II Przetarg Dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Ińsko do placówek oświatowych w Ińsku w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 na podstawie zakupu biletu miesięcznego ulgowego uczniowskiego 2016-11-21 13:19 Po terminie składania ofert
Dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Ińsko do placówek oświatowych w Ińsku w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 na podstawie zakupu biletu miesięcznego ulgowego uczniowskiego 2016-11-02 13:59 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko 2016-10-04 12:06 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku 2016-07-20 11:13 Po terminie składania ofert
II Przetarg na Udzielenie dla Gminy Ińsko kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł 2016-06-27 13:46 Po terminie składania ofert
Udzielenie dla Gminy Ińsko kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł 2016-05-17 11:13 Po terminie składania ofert
II Przetarg nieograniczony "Wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Wodna ścieżka edukacyjna - Jezioro Ińsko" " 2015-12-15 11:23 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu "Wodna ścieżka edukacyjna - jezioro Ińsko" 2015-11-24 12:06 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko 2015-10-12 15:50 Po terminie składania ofert
Rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Powalice, Gmina Ińsko 2015-02-10 15:21 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 200.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 2014-11-27 14:48 Po terminie składania ofert
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Linówku, gm. Ińsko 2014-11-07 11:41 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE POŻYCZKI W KWOCIE 500.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW 2014-10-21 14:38 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ińsko 2014-10-20 11:39 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 2014-07-22 15:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku - I etap 2014-03-05 14:40 Po terminie składania ofert
Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku - I etap 2014-02-18 14:02 Po terminie składania ofert
Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku - I etap. 2014-01-31 11:05 Po terminie składania ofert
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY IŃSKO W LATACH 2014-2018 2013-10-22 15:12 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ińsko 2013-10-10 11:33 Po terminie składania ofert
Dokończenie adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko 2013-08-27 13:28 Po terminie składania ofert
Dokończenie adaptacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Ciemniku, Gmina Ińsko 2013-07-30 10:43 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ińsko II postępowanie 2013-06-05 08:48 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ińsko 2013-05-09 11:58 Po terminie składania ofert
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko 2013-04-22 10:00 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku 2012-08-01 13:28 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 423.456,64 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO - UŻYTKOWEGO W CIEMNIKU NA MIESZKANIA SOCJALNE 2012-07-13 13:31 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku wraz z zapewnieniem opieki. 2012-07-13 12:54 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Przebudowa promenady wzdłuż brzegu jeziora Ińsko - część ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej" 2012-06-13 08:55 Po terminie składania ofert
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko 2012-04-13 09:13 Po terminie składania ofert
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik gm. Ińsko 2012-04-13 08:40 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2011-12-14 14:12 Po terminie składania ofert
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY IŃSKO W LATACH 2012-2013 2011-12-09 14:40 Po terminie składania ofert
CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŃSKO W LATACH 2012-2013 2011-12-09 10:45 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 252.318,41 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2011-11-23 14:24 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 252.318,41 ZŁ - REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIEMNIKU 2011-11-15 11:29 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE DO 156.691,72 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2011-10-25 13:49 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE DO 156.691,72 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2011-10-14 17:55 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2011/2012 2011-07-21 14:31 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ... 2011-06-16 13:28 Po terminie składania ofert
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO ORLIK 2012 W IŃSKU 2011-04-28 11:05 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W IŃSKU 2011-04-14 15:05 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012" 2011-04-11 15:16 Po terminie składania ofert
Przebudowa Budynku mieszkalno - użytkowego (świetlica wiejska) zlokalizowanego na dz. nr. geod. 370/1, 370/2 obr. Ciemnik, Gm. Ińsko... 2010-10-29 12:12 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W IŃSKU 2010-08-19 14:49 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011 2010-08-02 09:11 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012" 2010-06-29 15:03 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ... 2010-06-16 11:40 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012" 2010-05-28 12:15 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ... 2010-05-07 12:26 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo - Waliszewo wraz z przyłączeniami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo, gmina Ińsko 2010-04-21 15:06 Po terminie składania ofert
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku ogłasza - Przetarg nieograniczony na Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku 2010-02-26 15:12 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA UL. ALEJA SŁONECZNA I UL. ALEJA SPACEROWA W MIEJSCOWOŚCI IŃSKO 2010-01-13 13:14 Po terminie składania ofert
USŁUGI TRANSPORTOWE - PRZEWÓZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ PRACOWNIKÓW W 2010 ROKU 2009-12-17 13:35 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony - WYWÓZ KOMUNALNYCH ODPADÓW STAŁYCH Z TERENU GMINY IŃSKO W ROKU 2010 2009-11-25 13:30 Po terminie składania ofert
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŃSKO 2009-11-13 11:53 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2009/2010 2009-07-13 14:26 Po terminie składania ofert
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE GMINA IŃSKO DZ. NR 414 2009-07-08 14:55 Po terminie składania ofert
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STUDNICA GMINA IŃSKO 2009-05-15 14:01 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ IŃSKA ogłasza Przetarg nieograniczony na Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku 2009-05-04 11:17 Po terminie składania ofert
PRZETARG NIEOGRANICZONY na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STORKOWO GM. IŃSKO, OBRĘB STORKOWO DZIAŁKI NR 117 I 17 2009-03-16 13:58 Po terminie składania ofert
II PRZETARG NIEOGRANICZONY na CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŃSKO 2009-01-20 13:31 Po terminie składania ofert
PRZETARG NIEOGRANICZONY na CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŃSKO 2009-01-06 13:21 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony - Usługi transportowe - przewóz materiałów budowlanych oraz pracowników 2008-11-12 14:56 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008/2009 oraz świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Ińsko 2008-08-06 15:10 Po terminie składania ofert
BURMISTRZ IŃSKA ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu osobowego 2008-07-23 14:08 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008/2009 oraz świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Ińsko - UNIEWAŻNIONY 2008-07-17 14:52 Po terminie składania ofert
Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przebudowy drogi Ścienne - Linówko, Gmina Ińsko, długość 2,73 km, szerokość jezdni 3,5 m, na działce nr 55 i 399/4 w obrębie 0004 Linówko, oraz na działce nr 203 w obrębie 0008 Ścienne, rodzaj budowy "B" 2008-07-10 14:37 Po terminie składania ofert
KOSZENIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY IŃSKO 2008-05-08 12:28 Po terminie składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Ińsko 2007-11-21 14:06 Po terminie składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Ińsko - PRZETARG UNIEWAŻNIONY. 2007-09-10 14:43 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ińsku oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2007/2008 oraz świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Ińsko 2007-07-24 15:37 Po terminie składania ofert