herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Monika Kwiecień 2018-09-13 10:49:41
Protokół nr XXXV/2018 z trzydziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku Monika Kwiecień 2018-09-13 10:46:24
Uchwała nr CCCXLVII.606.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie Michał Kupczyński 2018-09-12 13:37:12
WYKAZ nr 05/2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz najmu w drodze bezprzetargowej Maciej Janczak 2018-09-07 11:01:06
WYKAZ nr 05/2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz najmu w drodze bezprzetargowej Maciej Janczak 2018-09-07 11:00:50
OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O ROKOWANIACH z dnia 17 sierpnia 2018 roku Maciej Janczak 2018-09-05 13:43:18
WYKAZ nr 05/2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz najmu w drodze bezprzetargowej Maciej Janczak 2018-09-05 13:37:33
WYKAZ nr 05/2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz najmu w drodze bezprzetargowej Maciej Janczak 2018-09-05 13:36:06
OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O ROKOWANIACH z dnia 17 sierpnia 2018 roku Maciej Janczak 2018-09-05 13:35:11
WYKAZ nr 05/2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz najmu w drodze bezprzetargowej Maciej Janczak 2018-09-05 13:34:24
WYKAZ nr 05/2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz najmu w drodze bezprzetargowej Maciej Janczak 2018-09-05 13:32:50
OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O ROKOWANIACH z dnia 17 sierpnia 2018 roku Maciej Janczak 2018-09-05 13:31:10
OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O ROKOWANIACH z dnia 17 sierpnia 2018 roku Maciej Janczak 2018-09-05 13:30:50
OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O ROKOWANIACH z dnia 17 sierpnia 2018 roku Maciej Janczak 2018-09-05 13:30:36
Zapytanie Michał Kupczyński 2018-09-04 12:46:23
Wynik postępowania Michał Kupczyński 2018-09-04 12:46:02
Jarosław Leśkiw 2018-08-29 15:40:10
Jarosław Leśkiw 2018-08-29 15:38:10
Jarosław Leśkiw 2018-08-29 15:17:10
Jarosław Leśkiw 2018-08-29 15:11:01
Dostawa systemu głosowania i zarządzania obradami Rady Miejskiej w Ińsku Jarosław Leśkiw 2018-08-29 15:08:18
Dostawa systemu głosowania i zarządzania obradami Rady Miejskiej w Ińsku Jarosław Leśkiw 2018-08-29 15:08:02
Dostawa systemu głosowania i zarządzania obradami Rady Miejskiej w Ińsku Jarosław Leśkiw 2018-08-29 15:07:34
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Ińska z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Monika Kwiecień 2018-08-23 12:15:19
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Ińska z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Monika Kwiecień 2018-08-23 12:14:56
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Monika Kwiecień 2018-08-23 12:12:28
Wybory Samorządowe 2018 strona PKW Monika Kwiecień 2018-08-23 12:09:14
Petycja z 20.08.2018 r. Jarosław Leśkiw 2018-08-22 10:57:51
2018 Jarosław Leśkiw 2018-08-22 10:55:44
2018 Jarosław Leśkiw 2018-08-22 10:55:37
Zapytanie Michał Kupczyński 2018-08-21 14:10:09
Uchwała nr XXXIV/223/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27.03.2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie podziału Gminy Ińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Monika Kwiecień 2018-08-20 11:59:09
Uchwała nr XXXV/228/2018 z dnia 24.04.2018 roku w sprawie podziału Gminy Ińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Monika Kwiecień 2018-08-20 11:55:15
Zarządzenie nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.03.2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Monika Kwiecień 2018-08-20 11:45:23
Zapytanie Michał Kupczyński 2018-08-17 16:20:27
Dostawa torby R1 wraz z wyposażeniem oraz Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego dla potrzeb jednostki OSP w Ińsku Michał Kupczyński 2018-08-17 16:18:08
Monika Kwiecień 2018-08-17 09:30:22
Zarządzenie wyborów samorządowych, kalendarz wyborczy Monika Kwiecień 2018-08-17 09:29:45
Wybory Samorządowe 2018 strona PKW Monika Kwiecień 2018-08-17 09:23:18
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Monika Kwiecień 2018-08-17 09:21:34