herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Za rok 2016 Michał Kupczyński 2017-05-08 12:44:44
Za rok 2015 Michał Kupczyński 2017-05-08 12:44:34
Obwieszczenie z 19 kwietnia 2017 r. Michał Kupczyński 2017-04-25 08:41:54
Obwieszczenie z 19 kwietnia 2017 r. Michał Kupczyński 2017-04-25 08:40:56
Obwieszczenie z 19 kwietnia 2017 r. Michał Kupczyński 2017-04-25 08:39:45
Szacowanie wartości zamówienia - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ińsko na lata 2018-2028 Michał Kupczyński 2017-04-24 12:38:26
Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 20 kwietnia 2017 roku Monika Kwiecień 2017-04-21 11:19:11
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Ińska złożone 30 kwietnia 2016 roku za rok 2015 Michał Kupczyński 2017-04-20 09:44:01
Monika Kwiecień 2017-04-20 09:36:43
Wykaz nr 7/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowe Maciej Janczak 2017-04-18 08:51:56
Monika Kwiecień 2017-04-14 08:13:55
Monika Kwiecień 2017-04-14 08:11:30
Materały na XXIV wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 20 kwietnia 2017 roku Monika Kwiecień 2017-04-14 08:06:49
Monika Kwiecień 2017-04-14 08:05:16
XXV Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 20 kwietnia 2017 roku Monika Kwiecień 2017-04-14 07:58:45
Monika Kwiecień 2017-04-10 13:58:41
Protokół nr XXIII z dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 2 lutego 2017 roku Monika Kwiecień 2017-04-10 13:56:09
Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku rok 2017 Monika Kwiecień 2017-04-10 13:55:22
Uchwała nr XCI.162.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie Michał Kupczyński 2017-04-05 13:39:43
Michał Kupczyński 2017-04-05 13:30:00
Rejestr Działalności Regulowanej Michał Kupczyński 2017-04-05 13:29:16
Gospodarka odpadami komunalnymi Michał Kupczyński 2017-04-04 15:25:20
Wykaz nr 6/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Maciej Janczak 2017-04-04 11:31:01
Wykaz nr 5/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Maciej Janczak 2017-04-03 08:08:26
Monika Kwiecień 2017-03-30 13:47:04
Protokół nr 22/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 2 lutego 2017 roku Monika Kwiecień 2017-03-30 13:43:45
Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII kadecji - rok 2017 Monika Kwiecień 2017-03-30 13:42:55
Monika Kwiecień 2017-03-30 13:29:34
Uchwały z XXIV Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 marca 2017 roku Monika Kwiecień 2017-03-30 13:01:19
OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O ROKOWANIACH z 27 marca 2017 roku Maciej Janczak 2017-03-29 10:30:06
Monika Kwiecień 2017-03-28 15:08:56
Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w ińsku z dnia 9 marca 2017 roku Monika Kwiecień 2017-03-28 15:06:24
Protokoły Komisji Rewizyjnej rok 2017 Monika Kwiecień 2017-03-28 15:05:37
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 5 kwietnia 2017 roku Monika Kwiecień 2017-03-28 14:55:41
Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 23 marca 2017 roku Monika Kwiecień 2017-03-24 13:45:19
Monika Kwiecień 2017-03-22 12:42:56
Monika Kwiecień 2017-03-22 12:40:40
Monika Kwiecień 2017-03-22 12:37:26
Protokół nr 21/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 grudnia 2016 roku Monika Kwiecień 2017-03-22 11:54:12
Protokół nr 20/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ińsku z 15 grudnia 2016 roku Monika Kwiecień 2017-03-22 11:53:45