herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVIII/123/2004 w sprawie opinii na temat Porozumienia o współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Ińsko. Katarzyna Włoczka 2005-01-17 13:10:16
Uchwała Nr XVIII/122/2004 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004 Katarzyna Włoczka 2005-01-17 13:09:31
Uchwała Nr XVIII/120/2004 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej. Katarzyna Włoczka 2005-01-17 13:06:42
Uchwała Nr XVIII/119/2004 w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Katarzyna Włoczka 2005-01-17 11:48:37
Uchwała Nr XVIII/118/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku. Katarzyna Włoczka 2005-01-17 11:47:20
Sesja Rady Nr 18 Katarzyna Włoczka 2005-01-17 11:46:54
Mapy Katarzyna Włoczka 2005-01-10 11:07:42
Załączniki Katarzyna Włoczka 2005-01-10 11:06:00
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Katarzyna Włoczka 2005-01-10 11:04:29
POŚ Ińsko Katarzyna Włoczka 2005-01-10 10:47:04
Uchwała Nr XVII/117/2004 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ińsko Katarzyna Włoczka 2004-12-21 15:30:02
Uchwała Nr XVII/116/2004 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004. Katarzyna Włoczka 2004-12-21 15:29:27
sesja Rady Nr 17 Katarzyna Włoczka 2004-12-21 15:29:02
ogłoszenie o przetargu "pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruntu położonego w Ińsku przy ul. Zielonej Katarzyna Włoczka 2004-12-13 10:09:46
ogłoszenie o przetargu "pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Ińsku przy ul. Kolejowej, H. Sienkiewicza." Katarzyna Włoczka 2004-12-13 10:09:08
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "na wykonanie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Ińsko zgodnie z uc Katarzyna Włoczka 2004-11-09 11:41:15
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości Katarzyna Włoczka 2004-09-15 09:36:23
zadania i kompetencje Burmistrza Katarzyna Włoczka 2004-09-10 11:44:25
Statut Gimnazjum Publicznego w Ińsku Katarzyna Włoczka 2004-09-09 14:56:45
Uchwała nr XVI/115/04 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmujacego część obrębu geod.Ciemnik, część obrębu geod. Storkowo i część ob Katarzyna Włoczka 2004-09-07 14:20:16
Sesja Rady nr 16 Katarzyna Włoczka 2004-09-07 14:20:01
Uchwała nr XV/114/04 w sprawie zwolnienia z realizacji obowiązkowego pensum dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ińsku Katarzyna Włoczka 2004-09-07 14:17:51
Uchwała nr XV/113/04 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie Katarzyna Włoczka 2004-09-07 14:17:19
Uchwała nr XV/111/04 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004 Katarzyna Włoczka 2004-09-07 14:17:01
Uchwała nr XV/112/04 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wegorzyno ze Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego Katarzyna Włoczka 2004-09-07 14:16:35
Sesja Rady nr 15 Katarzyna Włoczka 2004-09-07 14:16:24
Uchwała nr XIV/110/04 w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej Katarzyna Włoczka 2004-09-07 13:07:51
Uchwała nr XIV/109/04 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy Katarzyna Włoczka 2004-09-07 13:07:32
Uchwała nr XIV/108/04 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy - dokument usunięty Katarzyna Włoczka 2004-09-07 13:06:37
Uchwała nr XIV/108/04 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004 Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:45:24
Sesja Rady nr 14 Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:45:03
Uchwała nr XIII/107/04 w sprawie zasad wypłacania diet radnym i sołtysom z terenu Gminy Ińsko Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:44:40
Uchwała nr XIII/106/04 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2004 Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:44:20
Uchwała nr XIII/105/04 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:43:52
Uchwała nr XIII/104/04 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r. Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:43:05
Uchwała nr XIII/103/04 w sprawie zaopiniowania planu finansowo rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ińsku na 2004 rok Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:42:39
Uchwała nr XIII/102/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie gminy Ińsko Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:33:21
Uchwała nr XIII/102/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie gminy Ińsko Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:32:16
Uchwała nr XIII/101/04 w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu nieograniczonego Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:31:57
Uchwała nr XIII/100/04 w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze przetargu nieograniczonego Katarzyna Włoczka 2004-09-07 12:31:39