herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXXIV/223/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27.03.2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie podziału Gminy Ińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Monika Kwiecień 2018-08-20 11:59:09
Uchwała nr XXXV/228/2018 z dnia 24.04.2018 roku w sprawie podziału Gminy Ińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Monika Kwiecień 2018-08-20 11:55:15
Zarządzenie nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.03.2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Monika Kwiecień 2018-08-20 11:45:23
Zapytanie Michał Kupczyński 2018-08-17 16:20:27
Dostawa torby R1 wraz z wyposażeniem oraz Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego dla potrzeb jednostki OSP w Ińsku Michał Kupczyński 2018-08-17 16:18:08
Monika Kwiecień 2018-08-17 09:30:22
Zarządzenie wyborów samorządowych, kalendarz wyborczy Monika Kwiecień 2018-08-17 09:29:45
Wybory Samorządowe 2018 strona PKW Monika Kwiecień 2018-08-17 09:23:18
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Monika Kwiecień 2018-08-17 09:21:34
Skład Komisji Rady Miejskiej w Ińsku VII Kadencji w latach 2014-2018 Monika Kwiecień 2018-08-09 12:14:30
Skład Rady Miejskiej VII Kadencji w Ińsku 2014 - 2018 Monika Kwiecień 2018-08-09 12:13:50
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Monika Kwiecień 2018-08-09 12:12:04
Monika Kwiecień 2018-08-08 12:32:42
Uchwały z XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 02 sierpnia 2018 roku Monika Kwiecień 2018-08-08 12:27:37
Monika Kwiecień 2018-08-08 12:26:51
Monika Kwiecień 2018-08-08 12:26:31
Uchwały z XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2018 roku Monika Kwiecień 2018-08-08 10:12:18
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-08-06 11:36:36
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z 3 sierpnia 2018 r. Michał Kupczyński 2018-08-03 15:33:07
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-31 14:36:35
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za II kwartał 2018 r. Michał Kupczyński 2018-07-31 13:47:52
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Michał Kupczyński 2018-07-31 13:29:30
Monika Kwiecień 2018-07-26 13:45:58
Materiały na 37 wspólne posiedzenie Komisji zwołane na dzień 02 sierpnia 2018 roku Monika Kwiecień 2018-07-26 13:43:14
Monika Kwiecień 2018-07-26 13:41:39
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ińsku zwołana na 02 sierpnia 2018 roku Monika Kwiecień 2018-07-26 13:34:58
Szacowanie wartości zamówienia - Dostawa mobilnego elektronicznego systemu obsługi Rady Miejskiej w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-25 12:22:53
Dostawa mobilnego elektronicznego systemu obsługi Rady Miejskiej w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-25 12:17:55
Izabela Trząska-Huk - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-23 14:30:42
Izabela Trząska-Huk - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-23 14:30:16
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-19 08:29:10
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-19 08:29:06
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-19 08:29:01
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-19 08:28:55
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-19 08:28:49
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-19 08:28:42
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Ińsku Michał Kupczyński 2018-07-19 08:28:35
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Michał Kupczyński 2018-07-18 13:38:03
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Michał Kupczyński 2018-07-18 13:37:24
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Michał Kupczyński 2018-07-18 13:36:56